คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านการเงินได้มีโอกาสศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ และสามารถบรรลุเป้าหมายของการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน

การเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

วิธีการสมัคร สามารถ Download “แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา” ได้ที่ http://student.pharmacy.psu.ac.th โดยส่งใบสมัครไปทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

กำหนดสัมภาษณ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ภ 1105 และ ภ 1302 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

(ตารางเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ จะประกาศทาง “เว็บไซต์หน่วยพัฒนานักศึกษา” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567)

✎ เอกสารประกาศทุน (pdf)

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110