เนื่องจากผลกระทบจากสถาณการณ์ COVID-19 ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จึงมีความประสงค์ให้นักศึกษาบันทึกการได้รับวัคซีน COVID-19 โดยด่วน

เพื่อใช้สำหรับวางแผนการเปิดภาคเรียน 2/2564

โดยทำการบันทึกข้อมูลที่ http://vcc.psu.link

 

ติดต่อสอบถาม กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทร. 074-282201

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110