ยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://student.psu.ac.th/web/psucovid19

 

หมายเหตุนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนวันยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินดังกล่าว สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ โดยให้ดำเนินการ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19

 

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110