ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ Y.E.M. (Young Executive Management)

เอกสารแนบ

 

 

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110