Banner

ยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ

เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาวะจิตใจ หรือต้องการคำปรึกษา

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110