หน้าแรก : ลงทะเบียน : อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้บริหาร : Admin
Student Database
 
      นักศึกษาเข้าระบบ :
Username :
Password:

      ลงทะเบียน

      ลืมรหัสผ่าน
 

 

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักศึกษา ตั้งแต่ย่างก้าวสู่รั้วเขียวมะกอก ม.อ. จนสำเร็จการศึกษาเป็นเภสัชกร


คำอธิบายอื่น

นศ.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัตินักศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และอัพเดทข้อมูล
ทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการได้รับบริการจากหน่วยกิจการนักศึกษา

นศ.ที่ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะฯ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนอิเล็คทรอนิกส์
พิมพ์ส่งหน่วยกิจการนักศึกษา ตามกำหนดวันที่ประกาศArtisteer