เปิดรับสมัคร

สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19


ประกาศรับสมัครทุน COVID-19 รอบที่ 2/2565

เงื่อนไขการสมัคร

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

การเปิดรับสมัคร

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2565

วิธีการสมัคร สามารถ Download “แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา” ได้ที่ http://student.pharmacy.psu.ac.th โดยส่งใบสมัครไปทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

✎ ใบสมัคร (docx)

✎ ใบสมัคร (pdf)