ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

รายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร

รายละเอียดการยื่นแบบคําร้องผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจำปี พ.ศ.2566

การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาวะจิตใจ

เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาวะจิตใจ หรือต้องการคำปรึกษา

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะและการพัฒนาตนเอง

Previous Next Play Pause
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

E-mail 

studentaffair.rx.psu@gmail.com

 

ติดต่อเรา

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์