ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกข้อมูลการรับวัคซีน

*ด่วน*

เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการเปิดภาคเรียน 2/2564

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร

รายละเอียดการยื่นแบบคําร้องผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจำปี พ.ศ.2565

การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาวะจิตใจ

เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาวะจิตใจ หรือต้องการคำปรึกษา

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะและการพัฒนาตนเอง

Previous Next Play Pause
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

E-mail 

studentaffair.rx.psu@gmail.com

 

ติดต่อเรา

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์