ประกาศผลทุนการศึกษา COVID-19 1/2564 ครั้งที่ 2

ให้นักศึกษาส่งหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน วันที่ 2 สิงหาคม 2564

รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุน ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ให้มีทุนทรัพย์เพียงในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร

รายละเอียดการยื่นแบบคําร้องผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศผลทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียนออนไลน์

ประกาศผลทุนการศึกษา COVID-19 1/2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ประกาศผลทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

นักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่น 2563

ผลการคัดเลือกนนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาวะจิตใจ

เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาวะจิตใจ หรือต้องการคำปรึกษา

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะและการพัฒนาตนเอง

Previous Next Play Pause
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

E-mail 

studentaffair.rx.psu@gmail.com

 

ติดต่อเรา

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์