*ด่วน*

ขอความร่วมมือนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรอกข้อมูลการรับวัคซีนเพื่อใช้สำหรับการวางแผนการเปิดภาคเรียน 2/2564


เนื่องจากผลกระทบจากสถาณการณ์ COVID-19 ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จึงมีความประสงค์ให้นักศึกษาบันทึกการได้รับวัคซีน COVID-19 โดยด่วน

เพื่อใช้สำหรับวางแผนการเปิดภาคเรียน 2/2564

โดยทำการบันทึกข้อมูลที่ http://vcc.psu.link

 

ติดต่อสอบถาม กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทร. 074-282201