ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

*ด่วน*

ขอความร่วมมือนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรอกข้อมูลการรับวัคซีนเพื่อใช้สำหรับการวางแผนการเปิดภาคเรียน 2/2564

รายละเอียดการเปิดปิดหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการยื่นแบบคําร้องผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจำปี พ.ศ.2565

ยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19