ยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19


ยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://student.psu.ac.th/web/psucovid19

 

หมายเหตุนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนวันยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินดังกล่าว สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ โดยให้ดำเนินการ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19