Banner

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

รายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110