Banner

*ด่วน*

เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการเปิดภาคเรียน 2/2564

รายละเอียดการยื่นแบบคําร้องผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียดการเปิดปิดหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2564

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110