เนื่องจากผลกระทบจากสถาณการณ์ COVID-19 ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ

 

ดังเอกสารแนบ

 

 

โทร. 074-288834

เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา คณะฯ : http://student.pharmacy.psu.ac.th/

อีเมลงานกิจการนักศึกษา คณะฯ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110